Regulamin

PODSTAWOWE INFORMACJE

Sklep internetowy działający pod adresem https://club.decathlon.pl jest platformą prowadzoną przez: DECATHLON sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Geodezyjna 76, 03-290 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000007163, NIP: 9511855233, REGON: 013102058, BDO: 000005259, wysokość kapitału zakładowego: 8.859.456,00 zł, zwaną dalej „club.decathlon.pl” lub „club.decathlon.pl”. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego club.decathlon.pl zwany dalej „Ogólnymi Warunkami Sprzedaży” określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem „club.decathlon.pl”, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym „club.decathlon.pl”, dostarczania zamówionych produktów osobie dokonującej zakupów w sklepie internetowym „club.decathlon.pl” zwanej dalej „internautą”, uiszczania przez internautę ceny sprzedaży produktów, uprawnienia internauty do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

PROCES SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

Do przeglądania asortymentu sklepu internetowego club.decathlon.pl oraz składania zamówień na stronie club.decathlon.pl niezbędny jest:

 • komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Internauta może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie sklepu internetowego club.decathlon.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. Złożenie zamówienia możliwe jest na dwa sposoby w kilku etapach:

 1. Złożenie zamówienia przez stronę internetową club.decathlon.pl lub 
 2. Wysyłając maila na adres kluby-szkoly@decathlon.com
 • Rejestracja konta klienta na stronie internetowej club.decathlon.pl,
 • Internauta dokonuje wyboru produktów będących przedmiotem zamówienia,
 • Internauta personalizuje zamówiony produkt poprzez udostępniony przez club.decathlon.pl generator i umieszcza własne projekty logotypów, znaków graficznych
 • Internauta „Wysyła” zamówienie do club.decathlon.pl
 • W ciągu trzech dni roboczych Internauta otrzymuje od club.decathlon.pl potwierdzenie złożonego zamówienia, wraz z przygotowanym projektem graficznym do akceptacji
 • Internauta akceptuje projekt, podaje dane do faktury, adres dostawy oraz uzupełnia tabelę z informacją na temat: ilości, rozmiarów i nadruków na poszczególnych produktach,
 • club.decathlon.pl przesyła na adres e-mail Internauty fakturę proformę, której opłacenie jest warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji przez club.decathlon.pl.
 • Po zaksięgowaniu na koncie płatności za zamówienie, club.decathlon.pl przystępuje do realizacji zamówienia

Internauta/klient oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie oraz majątkowe do projektu graficznego/logotypu, który przekazuje club.decathlon.pl. celem wykonania nadruku. Internauta ponosi pełną odpowiedzialność za treść logo, nadruków itp., których wykonanie zleci club.decathlon.pl. club.decathlon.pl. nie dokonuje weryfikacji powyższego oświadczenia i przyjmuje je zawsze jako prawdziwe. Odpowiedzialność za naruszenie jakichkolwiek praw autorskich, osobistych lub praw do nazwy/nazwiska w pełni spoczywa na Internaucie. Internauta zapewnia również, iż zindywidualizowany przez niego produkt, w żaden sposób nie narusza żadnych innych praw osób trzecich.

Serwis club.decathlon.pl nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Internautę oraz nie dokonuje korekty treści zawartych w materiałach przesłanych przez Internautę. Jednakże, jeżeli materiały przesłane przez Internautę zawierają treści niezgodne z prawem, club.decathlon.pl może odmówić wykonania zamówienia (nadruku) w przypadku gdy zgodnie z powszechną wiedzą zawiera ono treści o charakterze bezprawnych lub naruszającym prawa autorskie osoby trzeciej.

Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Internautę wobec club.decathlon.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia. E-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia jest równoznaczny z akceptacją przez club.decathlon.pl zamówienia złożonego przez internautę oraz z zawarciem umowy sprzedaży między stronami.

W przypadku podania przez internautę błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, club.decathlon.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia. Club.decathlon.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez internautę oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez internautę.

Internauta jest zobowiązany do powstrzymania się od od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego club.decathlon.pl w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

BRAK PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Niniejszym informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827) – art. 38 pkt 3 - internaucie prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W związku z powyższym, mając na uwadze charakter świadczonych przez club.decathlon.pl usług informujemy, iż brak jest możliwości realizacji prawa do odstąpienia od zawartej umowy

REJESTRACJA I LOGOWANIE

W celu rejestracji w serwisie club.decathlon.pl (założenia konta internetowego), internauta powinien wybrać zakładkę „Moje konto” na stronie club.decathlon.pl, wybrać opcję „Zarejestruj się”, wpisać swój adres e-mail hasło oraz zaakceptować regulamin sklepu i wybrać przycisk „Zarejestruj się”. Następnie internauta otrzymuje na wskazany adres e-mail link potwierdzający chęć założenia konta po kliknięciu którego konto zostanie aktywowane i za pomocą którego internauta będzie miał możliwość tworzenia projektów koszulek, zapisywania swoich projektów oraz składania zamówień. Rejestracja w sklepie internetowym club.decathlon.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności sklepu internetowego club.decathlon.pl są nieodpłatne. Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym club.decathlon.pl, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. W celu usunięcia konta należy wejść w zakładkę „Moje konto” i po zalogowaniu się wybrać zakładkę „Usuń konto” Logowanie do sklepu internetowego club.decathlon.pl odbywa się poprzez wybranie zakładki „Moje konto” na stronie club.decathlon.pl i wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta internauty. Club.decathlon.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia konta internetowego jeśli zweryfikowanie poprawności danych podanych w procesie rejestracji okaże się niemożliwe.

NASZE CENY

Ceny wskazane na stronie club.decathlon.pl są podane w złotych polskich i obejmują podatek VAT. Są to ceny brutto. Podatek VAT jest naliczany według stawki obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i jest uwzględniony w cenie wskazanej na stronie. Ceny towarów, podane na stronie club.decathlon.pl, nie obejmują kosztów przesyłki, kosztów niektórych opakowań lub kosztów innych dodatkowych usług zamówionych przez internautę, które są płatne osobno. Koszty dodatkowe zostaną podane do wiadomości internauty na ekranie podsumowania przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia. Informacje o produktach zamieszczone na stronach sklepu internetowego club.decathlon.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

ZWROT NALEŻNOŚCI

Club.decathlon.pl dokona zwrotu uiszczonych przez internautę należności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

 • braku możliwości realizacji zamówienia przez club.decathlon.pl,
 • odstąpienia od umowy przez internautę jako realizację rękojmi;
 • odstąpienia od umowy przez club.decathlon.pl;
 • uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy;

Club.decathlon.pl dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz club.decathlon.pl lub w sposób odpowiadający innej formie płatności wykorzystanej w procesie zakupowym. Club.decathlon.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do internauty na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania club.decathlon.pl numeru rachunku bankowego internauty, internauta nie prześle club.decathlon.pl takiego numeru rachunku bankowego. Club.decathlon.pl nie ponosi również odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez internautę błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego. W przypadku gdy internauta dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz club.decathlon.pl zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.

DOSTAWA

Towary zamówione od Decathlon na club.decathlon.pl są dostarczane wyłącznie na terenie Polski na adres dostawy podany przez Internautę na zamówieniu. W momencie otrzymania od Decathlon maila z linkiem do Akcpetacji Projektu Internauta podaje ostateczne dane do wysyłki.

Zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem:

 • firmy kurierskiej UPS Polska Sp. z o.o.
 • firma kuriersk InPost Paczkomaty Sp. z o.o

POLITYKA COOKIES

Club.decathlon.pl może wykorzystywać informacje zapisywane przez serwer na komputerze internauty, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celach statystycznych, w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, głównie w celu zapamiętania ustawień internauty, takich jak:

 • dodane przez internautę produkty do koszyka,
 • sklep wybrany przez internautę,
 • ostatnio wybrany punkt przy składaniu zamówienia,
 • przechowywanie informacji, takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny.

Internauta może w każdej chwili usunąć zapisane pliki cookies, a także zablokować możliwość ich zapisywania, poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego decathlon.com. Poniżej zamieszczamy odnośniki do informacji, jak zmienić ustawienia prywatności dla popularnych przeglądarek internetowych, przygotowanych przez producentów tego oprogramowania:

Club.decathlon.pl może stosować również Usługi Retargetingu Personalizowanego RTB w stosunku do osób odwiedzających stronę internetową www.decathlon.pl w celu wyświetlania reklam dostosowanych do zainteresowań Internautów. Internauta ma możliwosć wypisania się ze stosowania wobec niego Usługi Retargetingu Personalizowanego RTB wybierając link: https://www.rtbhouse.com/privacy-center/ i wybraniu odpowiedniej opcji

DANE OSOBOWE

Dane osobowe przetwarzane są przez club.decathlon.pl, tj. spółkę pod firmą DECATHLON sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Geodezyjna 76, 03-290 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000007163, NIP: 9511855233, REGON: 013102058, numer BDO: 000005259 wysokość kapitału zakładowego: 8.859.465,00 zł. Internauta oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi internauty. Jedna osoba fizyczna, może posiadać tylko jedno konto na stronie club.decathlon.pl W związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem danych internautów jest Decathlon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-290 Warszawa), ul. Geodezyjna 76.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym iod@decathlon.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Dane osobowe użytkowników sklepu internetowego przetwarzane będą w celu:
  • świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci: zakładania i obsługi konta na stronie internetowej club.decathlon.pl, zawieraniem z użytkownikiem sklepu internetowego i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez użytkownika w sklepie internetowym club.decathlon.pl, (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (podstawa przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez który należy rozumieć:
   • prowadzenia działań marketingu bezpośredniego (w tym newsletter) - ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem maila lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
   • badania zadowolenia użytkownika sklepu internetowego club.decathlon.pl z jego funkcjonowania - ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem maila lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
   • odpowiedzi na przesłane przez Państwa pytania za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie club.decathlon.pl,
   • ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń związanych z funkcjonowaniem serwisu club.decathlon.pl oraz usługami świadczonymi za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod wskazanym adresem.
 4. Odbiorcami danych osobowych użytkowników sklepu internetowego mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Klientów mogą być również przekazywane do innych podmiotów wchodzących w skład grupy DECATHLON S.A. Ponadto dane osobowe internautów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom odpowiedzialnym za badanie satysfakcji klienta – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Dodatkowo w zw. z realizacją zamówień, dane użytkowników sklepu mogą być przekazywane poczcie polskiej oraz firmom kurierskim oraz podmiotom odpowiedzialnym za płatności elektroniczne. Administrator udostępnia dane upoważnionym do przetwarzania danych pracownikom/współpracownikom.
 5. Dane osobowe użytkowników sklepu internetowego przetwarzane będą do momentu:
  • ozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • przedawnienia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży,
  • przez okres przewidziany w Regulaminie sklepu internetowego na złożenie i rozpatrzenie reklamacji bądź też dokonania wymiany towaru,
  • wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży
  • do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w sytuacji gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora).
 6. Użytkownik sklepu internetowego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych posiada następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Internauty, zakładka „Moje konto internetowe”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Użytkownik sklepu internetowego ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Dane użytkownika sklepu internetowego mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.
 9. Podanie danych osobowych przez internautę jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwiać świadczenie przez Decathlon.pl usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez internautę zakupów w sklepie internetowym club.decathlon.pl.
 10. Korzystanie z portalu sklepu internetowego związane jest z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika, przez które należy rozumieć m.in. adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Zebrane w ten sposób informacje w tym dane osobowe pozwalają dzięki ich zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) na użytkownikowi sklepu internetowego treści marketingowych dostosowanych do preferencji/zainteresowań każdego użytkownika.

UPRAWNIENIA W RAZIE WADLIWOŚCI TOWARU LUB JEGO NIEZGODNOŚCI Z UMOWĄ - RĘKOJMI

Zgodnie z ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r (Dz.U. 2014 poz. 121), jeżeli towar posiada wadę fizyczną, internauta może żądać od club.decathlon.pl:

 1. usunięcia wady,
 2. wymiany rzeczy na wolną od wad
 3. obniżenia ceny

Ponadto internauta może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Decathlon.pl zgodnie z art. 561 § 3 kodeksu cywilnego może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez internautę jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałby nadmiernych kosztów. Zgodnie z art. 560 § 4 ustawy kodeks cywilny, od umowy nie można odstąpić jeżeli wada towaru jest nieistotna. Club.decathlon.pl odpowiada z tytułu rękojmi w przypadku stwierdzenia wady fizycznej towaru przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru internaucie. Club.decathlon.pl zastrzega, iż powyższe uprawnienia przysługują internaucie jedynie w zakresie nabycia towaru konsumpcyjnego tj. nabycia przez osobę fizyczną rzeczy ruchomej w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy internaucie, przyjmuje się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.